Fotografia przedstawia mężczyznę stojącego przy tablicy pamiątkowej

- Oglądałam w telewizji relację z wizyty ówczesnego marszałka sejmu Macieja Płażyńskiego w szkole noszącej imię Sejmu RP - wspomina Teresa Lachowicz, wicedyrektor SP 3 w latach 1984-2008. - Pomyślałam wówczas, że warto się zastanowić nad nowym patronem naszej szkoły. Może, aby nie powielać już istniejącej nazwy, nadać naszej szkole imię wyższej izby parlamentu?

Fotografia przedstawia trzy kobiety siedzące przy stoliku

1984 rok był okresem zmian z jednej, niepokojów z drugiej strony. Zamordowany został ksiądz Jerzy Popiełuszko. Młodzież w małopolskiej miejscowości podjęła protest przeciwko zdejmowaniu krzyży ze ścian w salach szkolnych. W tym samym czasie Juliusz Machulski prezentował kultową dzisiaj "Seksmisję". Polska gospodarka przeżywała głęboką zapaść ekonomiczną, spowodowaną błędami popełnionymi w latach 70. przez ówczesne kierownictwo polityczne. Na rynku brakowało towarów, a ich ceny były bardzo wysokie.

Fotografia przedstawia grupę ludzi stojących przed wejściem do szkoły

Chcemy Państwu przybliżyć początki i historię Szkoły, a także nakreślić Jej współczesny obraz. Wspomnienia – teksty pełne autentyczności, barwnych anegdot zachowanych w pamięci osób związanych z „Trójką”. To właśnie z tych wspomnień dowiecie się Państwo, czym ta Szkoła była i jest dla Jej pracowników, uczniów oraz absolwentów.

Fotografia przedstawia zgromadzonych przed wejściem do szkoły ludzi i przemawiającego ówczesnego dyrektora szkoły

13 września 1965 w Szkole Podstawowej nr 3 rozległ się dzwonek po raz pierwszy. Tego dnia, po lekko przedłużonych wakacjach, zapełnił się plac przed szkołą, a nowo mianowany dyrektor szkoły - mgr Stefan Wiśniewski rozpoczął nowy rok szkolny.