katyń CopyW 2008 roku rozpoczął się ogólnopolski społeczny Program upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej „KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”. Celem Programu jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jedno nazwisko. W Programie uczestniczy już ponad 3.000 instytucji z Polski i spoza jej granic, w tym nasz szkoła. 

Uroczystość posadzenia dębu upamiętniającego postać kpt. Józefa Miernika, odbyła się w naszej szkole 17 września 2009 r. W uroczystości uczestniczyła rodzina zamordowanego w Katyniu kpt. Miernika, władze Miasta Braniewa, kombatanci, osoby duchowne, harcerze oraz pracownicy i uczniowie szkoły. Obok Dębu Pamięci stanął brzozowy krzyż i kamień z tablicą pamiątkową.

Od tamtego momentu Dąb Pamięci dwa razy w roku gromadzi wszystkich tych, którzy pragną podtrzymywać pamięć Golgoty Wschodu. Dzięki staraniom Państwa Alicji i Dariusza Mielke, którzy należą do rodziny kpt. Józefa Miernika, w 2013 r. przy Dębie Pamięci wkopano urnę z ziemią katyńską. Wydarzenie to upamiętniła kamienna tablica ze stosownym napisem.