Choruży  Iwona - pracownik obsługi

Czabotar Monika - pomoc nauczyciela

Garbowska Bożena - pracownik obsługi

Gniewkowska Magdalena - pomoc nauczyciela

Gutowski Seweryn - specjalista d/s BHP

Grzywacz Józef - pracownik gospodarczy

Karasiewicz Irena - referent

Makaro Marek - konserwator

Melka - Kazikowska Danuta - pracownik obsługi

Michałowska Urszula - pracownik obsługi

Mierzwa Dorota - pracownik "Orlika"

Pietrzak Monika - pomoc nauczyciela

Silicki Marcin - informatyk

Styczeń Aneta - sekretarz szkoły

Szczepańska Irena - pomoc nauczyciela

Szczurek Katarzyna - pracownik obsługi