Od 1 września 2016 roku funkcję dyrektora szkoły sprawuje p. mgr Ewa Siejk.

Wicedyrektorami szkoły od 1 września 2017 roku są panie: mgr inż. Małgorzata Nowak-Łopieńska i mgr Katarzyna Malesa.