Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

TERMINY EGZAMINÓW KLAS 8 2019/2020

 • JĘZYK POLSKI - 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9:00
 • MATEMATYKA  - 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9:00
 • JĘZYK NOWOŻYTNY -  18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9:00

termin ogłoszenia wyników do 31 lipca

TERMIN DODATKOWY

 • język polski – 7 lipca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
 • matematyka – 8 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 11:00
 • język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (środa) – godz. 11:00

SPRAWDZIAN ÓSMOKLASISTY:

język polski

 • arkusz standardowy 120 min.
 • arkusz dostosowany do 180 min.

matematyka

 • arkusz standardowy 100 min.
 • arkusz dostosowany do 150 min.

język obcy nowożytny

 • arkusz standardowy 90 min.
 • arkusz dostosowany do 135 min.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/