Jak lustro wody daje odbicie twarzy Tak serce przybliża człowieka człowiekowi . ( Księga Przysłów 27.17)

 • Wolontariat jest nowatorskim systemem włączania uczniów w życie szkoły i środowiska lokalnego
 • Zapoznaje młodzież z ideą wolontariatu
 • Rozwija zainteresowania młodych ludzi, pozwala na poznanie działań organizacji społecznych i instytucji państwowych
 • Uwrażliwia młodzież na potrzeby innych, rozwija empatię, zwiększa samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadanie
 • Jest jedną z form zajęć pozalekcyjnych , stwarza młodzieży aktywną formę wykorzystania czasu wolnego , integruje środowisko uczniów ,uczy działań zespołowych
 • WOLONTARIAT – to dobrowolna , bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie
 • WOLONTARIUSZ –( łac.Voluntarius = dobrowolny,chętny), ktoś kto dobrowolnie , bez wynagrodzenia i świadomie działa na rzecz innych , nie będących jego bliskimi/krewnymi 

Aktywność wolontariuszy – uczniów naszej szkoły ukierunkowana jest na działania w obszarze środowiska szkolnego i środowiska lokalnego.
Szkolne Koło Wolontariatu zrzesza stałych członków, jak również opiekun koła angażuje do działań chętnych uczniów tzw. - wolontariat akcyjny. Działania akcyjne wolontariatu wspierają także zespoły klasowe i wychowawcy.
Aktywnie włączamy się w ogólnopolskie akcje pomocowe .
W środowisku lokalnym współpracujemy z :

 • Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Elblągu,
 • Miejskim Przedszkolem ‘ Różana”
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Parafii Św. Katarzyny
 • Inspektorat OTOZ „ ANIMALS”
 • Wolontariat ściśle współpracuje z przedstawicielami Samorządu Szkolnego Uczniów naszej szkoły.

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu – Anna Paczkowska-Skrzypiec

Dołącz do nas – POMAGANIE DAJE MOC !!!

NASZE DZIAŁANIA

1. Ogólnopolska akcja pod patronatem PCK " GORĄCZKA GROSZA"
2. Wolontariat akcyjny - wspieramy naszych " braci mniejszych"- PACZKA DLA ZWIERZACZKA
3. Z wizytą mikołajkową w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Parafii Św. Katarzyny
4. Udział w ogólnopolskiej akcji " Szkoła pamięta " - znicz pamięci 11.2019

WOLONTARIAT1
WOLONTARIAT2
WOLONTARIAT3
WOLONTARIAT4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4