ADRES

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 ul. PCK 4, 14-500 Braniewo

tel/fax 55 644 28 58

 

 

MAPKA DOJAZDU

Fotografia przedstawia mapę Braniewa z zaznaczonym miejscem położenia naszej szkoły